Singapur

Jak widać nie ograniczamy się tylko do rodzimego kontynentu. To za sprawą korzyści, jakie płyną z posiadania spółki w Singapurze. To kraj słynący z wolności gospodarczej, gdzie rola rządu w gospodarce ogranicza się tylko do najpotrzebniejszych rzeczy a sprawozdawczość do organów podatkowych jest znikoma. Posiadanie tutaj podmiotu gospodarczego warunkuje szereg udogodnień. Jedną z najistotniejszych korzyści z posiadania spółki w Singapurze jest brak podatku dochodowego przez pierwsze trzy lata prowadzenia działalności oraz brak podatku VAT. Dodatkowa korzyść to brak podatku u źródła przy wypłacie dywidendy, co oznacza, że właściciel firmy płaci podatek wyłącznie w kraju swojej rezydencji podatkowej, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w tym kraju.

Jakby tego było mało istnieje możliwość wykorzystania firmowych pieniędzy na tak zwane “cele niepodatkowe”. Oznacza to, że zakupy spożywcze czy prywatny sprzęt mogą zostać kupione za firmowe pieniądze, ale nie są kosztem uzyskania przychodu spółki. Polski rezydent podatkowy wypłacając środki na potrzeby własne w formie dywidendy będzie zmuszony do zapłaty 19% podatku PIT. W powyższym przypadku może zrobić zakupy z poziomu spółki i nie zostanie opodatkowany.

Korzyści

Do najistotniejszych korzyści z posiadania spółki w Singapurze można zaliczyć:

  • Brak podatku VAT przy wykonywaniu usług niezautomatyzowanych,
  • Brak podatku u źródła od dywidendy w kraju rezydencji spółki,
  • Do 100 000 SGD dochodu w roku zwolnione z podatku dochodowego przez pierwsze 3 lata,
  • Możliwość pokrywania prywatnych wydatków pieniędzmi firmowymi (wydatki nie są kosztem),
  • Znikoma sprawozdawczość do organów podatkowych,
  • Stabilny i przejrzysty system podatkowy,
  • Łatwość prowadzenia biznesu.

Dla kogo?

Spółka w Singapurze to najlepsze rozwiązanie dla dużych firm, które nie potrzebują siedziby na terenie Polski. Najczęściej z tego rozwiązania korzystają firmy szkoleniowe, spółki inwestujące na giełdzie (wehikuły inwestycyjne), sklepy internetowe, firmy zajmujące się importem/eksportem, usługi IT, usługi marketingowe, usługi doradcze, usługi pośrednictwa, freelancerzy i blogerzy.

W przypadku działalności, które muszą posiadać siedzibę na terytorium Polski jak na przykład zakłady produkcyjne, spółki zagraniczne mogą zapewniać różnego rodzaju usługi takie jak usługi prowizyjne, pozyskiwanie klientów, usługi marketingowe, usługi doradcze. Należy uważać w tym przypadku na podmioty powiązane.

Opłaty

Koszt założenia spółki to 4990 SGD. Jest to koszt ponoszony jednorazowo. W tej cenie zawarte są następujące usługi: usługa nominowanego dyrektora i sekretarza, rejestracja spółki, powołanie zarządu, ustanowienie udziałowców, opłaty rządowe, odebranie dokumentów spółki i nadanie im klauzuli apostille oraz wysłanie dokumentów do właściciela spółki.

Dodatkowym kosztem jest pomoc w założeniu spółki. Koszt takiej usługi ustalany jest indywidualnie z nami i zawiera: pomoc w dobraniu odpowiedniego PKD spółki, doradztwo w kwestiach optymalizacji podatkowej, rozwiązanie aspektów technicznych po założeniu spółki, wzory umów, darmowe alerty podatkowe przez pierwszy miesiąc oraz pomoc w założeniu rachunku bankowego.

Średnie roczne koszty prowadzenia spółki w Singapurze to około 6000 SGD/rocznie.

Dodatkowe informacje

Do powyższych średnich rocznych kosztów utrzymania spółki zostały już doliczone wydatki na rozliczenia księgowe, wynajem biura gdzie spółka ma siedzibę, koszt sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, roczne opłaty lokalne za prowadzenie działalności. Osoby zainteresowane otwarciem spółki w Singapurze będą zobligowane do podróży w celu otwarcia działalności. Czas potrzebny do otwarcia spółki to 6 tygodni.

W Singapurze nie ma VAT, jest GST. Należy go doliczyć do faktur, które są wystawiane do firm oraz rezydentów podatkowych Singapuru. Do GST muszą zarejestrować się podmioty, których wartość sprzedaży usług  bądź towarów na terytorium Singapuru przekroczyła 1 milion SGD. Stawka podatku wynosi 7%.

Umów konsultacje