Regulamin

Informacje przedstawione na tej stronie mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) są odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów strony. Autorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne skutki samodzielnie podejmowanych decyzji na podstawie treści zawartych na stronie.

Autorzy strony nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności umownej, ani innej za jakiekolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być bezpośrednim lub pośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych na naszej stronie lub decyzji podjętych na podstawie informacji tutaj zawartych.

Odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości, reprezentowanie przed organami skarbowymi, wywiązywanie się z prawno-podatkowych obowiązków jurysdykcji, w których są założone Państwa firmy spoczywa na biurze rachunkowym, z którym podpisują Państwo umowę po założeniu działalności.

Polityka prywatności

Dokonując zgłoszenia na stronie przez formularz kontaktowy użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe, ma prawo nimi dysponować oraz zapoznał się i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Użytkownik podczas procesu zgłoszenia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez właściciela strony, którym jest Independent Trader LTD z siedzibą w 21 Navigation Business Village, Preston Lancashire w celu realizacji usług, reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Independent Finance - jaknieplacicpodatkow.pl zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, poza Wydawcą treści, na którego stronie nastąpiła rejestracja, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Strona jaknieplacicpodatkow.pl do celów analitycznych wykorzystuje mechanizm Google Analytics bazujący na odczycie plików cookies. Mechanizm Google Analytics należący do Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California, 94043 USA w sposób anonimowy zbiera ogólne dane statystyczne o Użytkownikach odwiedzających stronę i służy poprawie jakości funkcjonowania strony oraz przeanalizowaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony.

Na stronie jaknieplacicpodatkow.pl mogą znajdować się łącza (tzw. linki) do innych stron lub usług internetowych. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na innych stronach internetowych.

Strona jaknieplacicpodatkow.pl może wykorzystywać dla celów oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych tzw. pliki cookie, umieszczane na komputerze Użytkownika po kliknięciu, rejestracji lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez jaknieplacicpodatkow.pl Jednocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  2. w celu kierowania treści marketingowych w sposób, na który została wyrażona zgoda,
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. dla celów analitycznych i statystycznych,
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Spółka nie będzie przekazywała danych osobowych do państw trzecich.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Istnieje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Istnieje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi.

Umów konsultacje